แผนที่/การเดินทาง

โรงแรม บ้านริมน้ำรีสอร์ท จัดเตรียมแผนที่ และวิธีการเดินทางไว้เพื่ออำนวยความสะดวกให้ท่านลูกค้า :
Google Map
เมื่อเข้าสู่ตัวเมืองตราด ท่านสามารถเดินทางมา โรงแรม บ้านริมน้ำรีสอร์ท ได้ดังนี้
เดินทางเข้าสู่ตัวเมืองตราด โดยใช้ถนนสุขุมวิท ผ่านหน้าโรงพยาบาลตราด จะพบสามแยกไฟแดง
ตรงไปประมาณ 450 เมตร โดยจะผ่านหน้าตลาด ตรงไปจนถึงสี่แยกไฟแดง ให้เลี้ยวซ้าย เข้าถนนหลักเมือง
ตรงไปประมาณ 470 เมตร จะถึงสี่แยกไฟแดง ให้สังเกต วิทยาลัยสารพัดช่างตราด อยู่ข้างหน้า จากนั้นเลี้ยวขวาตรงไปประมาณ 150 เมตร ขึ้นสะพานจะเห็นป้ายโรงแรมด้านซ้ายมือ ลงสะพานเลี้ยวซ้ายเข้าโรงแรม
การเดินทางจาก กรุงเทพฯ มาจังหวัดตราด
การเดินทางโดยรถส่วนตัว จากกรุงเทพฯ สามารถใช้ได้ 3 เส้นทาง
1.) ใช้ทางหลวงหมายเลข 3 (สุขุมวิท) ผ่านจังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดชลบุรี อำเภอศรีราชา พัทยา อำเภอสัตหีบ จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี จนกระทั่งถึงจังหวัดตราด รวมระยะทางประมาณ 336 กิโลเมตร
2.) ใช้ทางหลวงหมายเลข 34 (บางนา-บางปะกง) และทางหลวงหมายเลข 3 (สุขุมวิท) จนถึงจังหวัดชลบุรี แล้วแยกเข้าทางหลวง หมายเลข 344 (ชลบุรี-แกลง) บริเวณกิโลเมตรที่ 98 ผ่านอำเภอบ้านบึง จนถึงอำเภอแกลง จากนั้นแยกซ้ายเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 3 ต่อไปจนถึงจังหวัดตราด รวมระยะทางประมาณ 321 กิโลเมตร
3.) ใช้ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 (กรุงเทพฯ-ชลบุรี หรือมอเตอร์เวย์) ไปจนถึงอำเภอเมืองฯ จังหวัดชลบุรี จากนั้นแยกซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 344 (ชลบุรี-แกลง) ผ่านอำเภอบ้านบึง จนถึงอำเภอแกลง จากนั้นแยกซ้ายเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 3 ต่อไปจนถึงจังหวัดตราด รวมระยะทางประมาณ 320 กิโลเมตร

การเดินทางโดยรถประจำทาง มีรถโดยสารทั้งรถธรรมดา และรถปรับอากาศ

การเดินทางโดยเครื่องบิน บริษัท บางกอกแอร์เวย์ จำกัด มีเที่ยวบินระหว่างกรุงเทพฯ-ตราด